Noţiunea de cazier fiscal este specifică persoanelor fizice, persoanelor juridice şi entităţilor fără personalitate juridică aflate în situaţia în care nu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia fiscală aflată în vigoare. Acest act fiscal, are rolul de a ajuta atorităţile să urmărească cu uşurinţă modul în care contribuabilii, de orice tip, respectă normele contabile, fiscale şi financiare. Astfel, rolul acestui cazier care urmăreşte să elucideze eventualele abateri financiare din activitatea unei persoane fizice sau juridice, va fi acela de a preveni şi combate evaziunea ficală, dar şi de a facilita administrarea impozitelor şi taxelor.

Care sunt contextele care conduc la obţinerea unui cazier fiscal

Ca persoană fizică sau juridică, ţi se poate întocmi un cazier fiscal dacă ai săvârşit fapte contravenţionale şi penale sau ai manifestat inactivitate fiscală. În cazierul fiscal nu sunt incluse faptele sancţionate cu avertisment. De asemenea, în cazul în care te afli în situaţia atragerii răspunderii solidare, poţi radia faptele din cazierul fiscal, achitându-ţi la bugetul de stat obligaţiile fiscale.

Cum verifici dacă ai cazier fiscal curat?

Dacă vrei să aflii dacă ţi s-a întocmit un cazier fiscal, este recomandat ca periodic să-ţi verifici situaţia financiar-contabilă şi fiscală, declaraţiile depuse, situaţia plăţilor taxelor şi impozitelor, precum şi valabilitatea sediului social. Pentru a-ţi menţine cazierul fiscal impecabil, este necesar să respecţi toate normele fiscale, contabile şi financiare.

Când ai nevoie de obţinerea unui cazier fiscal?

Va fi nevoie să soliciţi un cazier fiscal, atunci când vrei să fii asociat, acţionar sau administrator într-o societate, când  intenţionezi să înfiinţezi o fundaţie sau vrei să înfiinţezi un PFA. De asemenea, îţi poate fi necesar atunci când vinzi un autoturism.

Cum obţii certificatul de cazier fiscal

Cazierul fiscal îţi poate fi eliberat de către orice organ fiscal abilitat în eliberarea certificatului de cazier fiscal, depunând dosarul complet. De asemenea, certificatul poate fi obţinut şi din mediul online, accesând contul SPV-ANAF.

Cazierul fiscal online

Dacă nu vrei să petreci timp la cozi sau nu ai disponibilitate de deplasare, ANAF îţi oferă posibilitatea obţinerii certificatului fiscal online.  Trebuie să ştii că orice document comunicat în spaţiul privat virtual, deţine aceeaşi putere juridică, precum cele obţinute la ghişeu sau prin poştă. Astfel, pentru a obţine online un certificat fiscal, va fi necesar să deţii un cont SPV-Spaţi Privat Virtual. Odată intrat în cont, acţionezi secţiunea Solicitări/Eliberare documente, urmând a selecta Certificat de cazier fiscal. Ţi se va cere să completezi  CNP-ul şi  motivul solicitării. Acţionând secţiunea Mesaje, îţi vei putea descărca Certificatul fiscal. Dacă eşti persoană fizică, acesta va avea o valabilitate de 90 de zile. Pentru persoanele juridice, valabilitatea este de doar 30 de zile.

Ce documente sunt necesare pentru obţinerea certificatului de cazier fiscal, în format fizic

Dacă eşti persoană fizică, dosarul va conţine cererea-formular 502, actul de identitate, chitanţa care atesta plata taxei pentru obţinerea certificatului. Pentru persoanele juridice, va fi nevoie de cererea-formular 502, actul de identitate al reprezentantului legal, documentul care atestă această calitate de reprezentant legal, împuternicirea avocaţială şi chitanţa care atestă plata taxei pentru obţinerea certificatului fiscal. Asociaţiile sau entităţile care doresc să obţină un cazier fiscal, vor depune un dosar care va conţine cererea-formular 502, actul de identitate al titularului sau reprezentantului legal, împuternicirea dată reprezentantului şi chitanţa care atestă plata taxei pentru obţinerea certificatului fiscal.